MÜRACAAT ŞARTLARI

 

   1-) Bu meslek dalında Af  Kanunu’ndan yararlanmak için en az 18.06.1968 doğumlu olmak

 veya daha önceki tarihlerde doğmuş olmak gerekiyor.

   

   2-) En az 18.06.1970 doğumlu olanlarda intibak eğitimine müracaat edebilir.

  

   3-) Yaşı tutan kişilerin bu meslek dalında 19.06.1986 tarihinden önce çalışmış

olduklarını Mesleki Eğitim Merkezlerinden alacakları Ek 2 Formu ile belgelendirmeleri gerekiyor.

(Ek 2 Formu yazısından ulaşabilirsiniz.)

 

      İstenilen Evraklar

 

1.     EK 2 Formu

2.     Öğrenim belgesi aslı ve fotokopisi

3.     Nüfus cüzdanı fotokopisi

4.      3 adet fotoğraf

5.     Sağlık raporu